draugiem.lv
facebook.lv

Fakti

  • Ik gadu pasaulē pirms laika piedzimst ap 15 miljoniem bērniņu, un šis skaits turpina augt.
  • 184 valstīs priekšlaikus pasaulē nāk 5 – 18% jaundzimušo.
  • Latvijā šis skaits ir ap 6% gadā.

Priekšlaicīgi dzimušo bērnu izdzīvošanas statistika pasaulē (UK 2010):

22. GN 7%
24. GN 42%
26. GN 68%
28. GN 92%

Invaliditāte, ja bērniņš piedzimis pirms 27. gestācijas nedēļas:

  • Smaga invaliditāte – 22%.
  • Vidēji smagi veselības traucējumi (redzes, dzirdes izmaiņas, kustību traucējumi, zemāks IQ) – 34%.
  • Viegla rakstura, taču paliekošas veselības problēmas (redzes traucējumi, kognitīvie traucējumi, aktivitātes izmaiņas, zemāks IQ) – 24%.
  • Veseli – 20%.

Mūsu valstī šādas statistikas dati nav pieejami.