draugiem.lv
facebook.lv

Pievienojies

Lai iestātos biedrībā, lūdzu aizpildiet anketu. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu, sūtiet pa pastu uz biedrības juridisko adresi (Talsi, Pioniera iela-27, LV-3201) vai uz biedrības elektroniskā pasta adresi esmuklaat@gmail.com